Udtalelse fra Zentropa vedr. udmelding fra Kulturministeriet om DFI-sag

Det Danske Filminstitut udtalte for et par år siden i en afgørelse stærk kritik af Zentropas økonomihåndtering på spillefilmen ”Antichrist” af Lars von Trier. Zentropa klagede over afgørelsen hos Kulturministeriet, der nu har meddelt, at de ikke finder grundlag for at kritisere Det danske Filminstituts afgørelse. Det var forventet – desværre – at Kulturministeriet ikke ønskede eller evnede at gå reelt ind i sagen. Kulturministeriet har blot lavet hvad man kan kalde en ”lav juridisk overflyvning” af et kompliceret sagskompleks, hvilket gør hele grundlaget for deres rolle som klageinstans illusorisk. Zentropa vil nu bede Folketingets Ombudsmand om at gå ind i sagen, da vi mener, at Det Danske Filminstitut har knægtet den gode forvaltningsskik i deres sagsbehandling og afgørelse, og da vi mener, at Kulturministeriet ikke har påtaget sig deres ansvar som en reel klageinstans.

For de nysgerrige kan der henvises til vedhæftede høringssvar fra Zentropa til Kulturministeriet. Det beskriver sagens kerne.

Med venlig hilsen

Anders Kjærhauge
Administrerede Direktør
Zentropa

Læs høringssvar her: Høringssvar Kulturministeriet