Pressemeddelelse fra Zentropa vedr. den aktuelle medieopmærksomhed

Zentropas ledelse og Peter Aalbæk har afholdt et møde om, hvordan ledelsen ønsker at arbejdsmiljøet og omgangsformen skal være på Zentropa. Der er opnået enighed om, at ledelsen fastlægger den fremtidige linje for virksomhedens arbejdsmiljø, og at alle medarbejdere er underlagt og skal respektere denne.

Vi ønsker at være et selskab med højt til loftet, hvor der er frihed til at være original og frihed til at være anderledes. Hvor struktur og kaos går hånd i hånd, og hvor fællesskab og hårdt arbejde gør at vi kan løfte filmproduktioner op i særklasse.

Det skal ikke være en kultur på Zentropa at give eller modtage klask som belønning eller straf, uanset om det for alle parter opleves som sjovt. Virksomhedskulturen på Zentropa skal også fremover være farverig og alternativ, men vi ønsker ikke at krænke nogen og vil gennem dialog med alle ansatte opfordre til en åbenhed om egne og andres grænser og behov, så vi sammen kan skabe en rummelig arbejdsplads. Vi ønsker at fortsætte Zentropas ånd i respekt for individet.

Hvis nogen tidligere, nu eller i fremtiden, oplever at det er ubehageligt at være på Zentropa, på grund af aspekter som vedrører arbejds-miljøet eller -kulturen, så vil vi gerne invitere til en dialog om hvordan vi kan blive bedre, eller hvis det er sket, hvordan vi kunne have taget bedre ansvar i den pågældende situation. Vi har alle et ansvar, og det vil vi være mere tydelige omkring.

Vi vil sammen med medarbejderne og eleverne skabe nogle retningslinjer for arbejds-miljø og -kultur, så det er tydeligt for alle, hvad der falder inden- og udenfor rammerne.

Vi har pt. ikke yderligere kommentarer.

 

Ledelsen

Anders Kjærhauge, Rikke Ennis, Sisse Graum Jørgensen, Louise Vesth